4 Maj

4. Maj

Hvert år siden Danmarks befrielse d. 4. maj 1945, har man i Vinding sat lys, ikke kun i vinduerne, men også rundt omkring i haverne.

Denne tradition er blevet ført videre, både af de der oplevede befrielsen, samt af de nye generationer der er kommet til.

I de senere år er det også blevet en tradition, at kirken har en forårskoncert på programmet, med efterfølgende kaffe i forsamlingshuset. Derefter er der tradition for, at gå sig en tur for at se de smukt illuminerede haver og huse.

Rigtig mange mennesker lægger vejen omkring Vinding denne 4. maj aften.