Foreninger

Vinding Folkedans

Vinding Vandrelaug

Landsbyudvalget

Skovlandet

Vinding Kirke

Vinding kultur og Idrætsforening